Galeria - KaHa-Art

Temat: MPZP - możliwość budowy przy granicy
...50m2)? W końcu to przecież nie budynek... Bo w planie mam następujące zapisy: 1. tereny 11.MR – są przeznaczone pod zabudowę zagrodową, z dopuszczeniem znacznego udziału mieszkalnictwa jednorodzinnego i budownictwa letniskowego, 2. odległość planowanych budynków od najbliższej krawędzi jezdni na terenie zwartej zabudowy - 15,0 m. W całym planie jest tylko mowa o budynkach, a z tego co udało mi się wyczytać, obiekt bez ścian nie wypełnia definicji budynku.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11016Temat: interpretacja planu zagospodarowania przestrzennego
...przyjęła zasadę, że jeden budynek jednorodzinny to jedna rodzina w 1 budynku, a budynek dwurodzinny to dwie rodziny w 1 budynku.. Taki zapis o budynkach (zabudowie) dwurodzinnej jest w MPZP nagminny. Często jest zapis, że dopuszcza się zabudowę bliźniaczą. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w większości MPZP są „stare” tzn. tworzone przed nowelizacją obecnie obowiązującego Prawa Budowlanego, bo w starym (przed 2004r.) nie było definicji budynku jednorodzinnego. Teraz, biorąc pod uwagę
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=9300


Temat: Podatek....
...przewiduje się odrębnej stawki podatku od nieruchomości. Garaże należące do osób fizycznych, jeśli nie stanowią części budynku mieszkalnego, co do zasady są opodatkowane stawką właściwą dla budynków ˝pozostałych˝. Stosowanie odmiennej wysokości stawki podatku od nieruchomości od garaży, które znajdują się w bryle budynku mieszkalnego, wynika z przyjętej dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości definicji budynku mieszkalnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, ze zm.) podstawą wymiaru podatków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. W § 65 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) określono rodzaje budynków oraz...
Źródło: villaconcorde.fora.pl/a/a,136.html


Temat: Sprzedaż lokali mieszkalnych z garażem lub prawem do miejsca
...do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Zaś w stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę wskazano, że nie będzie dochodziło do wyodrębnienia pomieszczenia garażowego jako odrębnego lokalu użytkowego, a jedynie do określenia korzystania z poszczególnych miejsc parkingowych w pomieszczeniu będącym elementem nieruchomości wspólnej. Zaznaczyć też należy, że zgodnie definicją budynku mieszkalnego zawartą w PKOB - do której odsyła art.2 pkt.12 ustawy VAT - są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika zaś aby pomieszczenie do parkowania samochodów miało przekraczać ten wskaźnik. Mając powyższe na uwadze należy uznać za niewłaściwe stanowisko organu...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=75


Temat: Zamieszanie z planem zagospodarowania Rudnika
...ma) budynku jednorodzinnego. Dla przykładu załóżmy teraz, że planiści miejscy zaplanowali sobie na jakiejś działce same budynki z 4 kondygnacjami nadziemnymi (zwanymi przez nich w uchwale po prostu kondygnacjami). Po wejściu nowego rozporządzenia wszystkie nowe budynki będą albo niższe o 1 lub 2 kondygnacje albo pozbawione będą np. kondygnacji podziemnych z garażami i piwnicami. Czy to nie zaburza ładu przestrzennego? Podobnie jest z definicją budynku jednorodzinnego. W uchwale (i chyba w rozporządzeniu) jest, że może to być budynek (nawet bliźniak i szeregowiec) z maksymalnie 4 wydzielonymi lokalami mieszkalnymi (mieszkaniami). Natomiast w nowym rozporządzeniu definicja obejmuje wyłącznie domek jednorodzinny. Czy nie jest to przewrócenie założeń planu zagospodarowania do góry nogami? Myślę, że wszystko rozbije się o interpretację zapisów uchwały...
Źródło: bazylianowka.fora.pl/a/a,107.html


Temat: Czy warto budować dom energooszczędny?
No to dyskutujmy: 1 czy jest sens budować energooszczędnie? 2Co to znaczy ? 3 jak to zrobić? Trzeba chyba zacząć od definicji budynku energooszczędnego. Jeżeli w Google wpiszemy "budownictwo energoszczędne" to otrzymamy dziesiątki tysięcy linków. Nigdzie jednak nie znalazłem znalazłem jednak definicji, którą Pan stosuje (40kWh/m2 rocznie na wszystko). Podział jest mniej więcej taki : - budynki standardowe - spełniające aktualne warunki techniczne 150-200kWh/m2 rocznie, - budynki energooszczędne - 70kWh/m2 rocznie, - budynki...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=9043


Temat: Zaliczenie
pytania z ubiegłego roku: Podać składowe wzoru na współczynnik przenikania ciepła jednostki, przykładowe wartości. Definicja budynku. Definicja termorenowacji. Co decyduje o sposobie zagospodarowania działki. Wymogi lesniczówki. Położenie szamba(czy coś). Co decyduje o wystepowaniu stref na działce
Źródło: nalesniki84.fora.pl/a/a,609.html


Temat: Blaszany garaż na niezagospodarowanej działce
Będę bardzo delikatny. Masz Waść jakieś podparcie tego stwierdzenia przepisem – obowiązującym, a nie Twoim? Masz rację, je też zapatrzyłem się definicję budynku : USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; a nie popatrzyłem dalej, gdzie jest zdefiniowany tymczasowy obiekt budowlany : 5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8799


Temat: II termin zaliczenia semestru z inżynierii
Podać składowe wzoru na współczynnik przenikania ciepła jednostki, przykładowe wartości. Definicja budynku. Definicja termorenowacji. Co decyduje o sposobie zagospodarowania działki. Wymogi lesniczówki. Położenie szamba(czy coś). Co decyduje o wystepowaniu stref na działce(albo troche inaczej ). Jednego nie pamiętam. Niech ktoś dopisze Pozdrawiammmmm!!!
Źródło: wydziallesny.fora.pl/a/a,794.html


Temat: decyzja o stwierdzeniu nadpłaty
...przeprowadzone przez Burmistrza świadczą o tym, że wątpliwości, o których mowa w tym przepisie miały miejsce, gdyż w celu ich wyjaśnienia przeprowadzono postępowanie zakończone korzystną dla Spółki decyzją. Jeszcze raz podkreślono, że Burmistrz przeprowadził pełne postępowanie dowodowe, w ramach którego m.in. powołał biegłego w celu zbadania, czy dany obiekt budowlany (objęty wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty) spełnia definicję budynku bądź budowli. Przepis art. 75 § 4 O.p. odnosi się natomiast wyłącznie do takich sytuacji, gdy na podstawie samego tylko wniosku i skorygowanej deklaracji można w sposób ewidentny stwierdzić zasadność żądania stwierdzenia nadpłaty, jak i prawidłowość kwoty tej nadpłaty. Jeśli zaś stwierdzenie tych okoliczności wymaga przeprowadzenia jakichkolwiek dowodów, wówczas organ musi wydać decyzję na podstawie...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=691


Temat: EGZAMIN
Witam, W takim układzie uważasz ,że to nie jest budynek użyteczności publicznej. Moze wiesz w której normie lub rozporządzeniu jest definicja budynku użyteczności publicznej. [ Dodano: 2009-03-11, 09:14 ]
Źródło: forum.epbd.pl/viewtopic.php?t=93


Temat: co z osiedlami domkow?
...drugim pietrze domu blizniaczego musi byc jednoczesnie wlascicielem odrebnych 15 arow? Ile odrebnych lokali moze bych w budynku dwurodzinnym jezeli, jezeli w budynku jednorodzinnym moga byc dwa? Czy w przypadku osiedli dzialka moze nalezec do osob innych niz wlasciciele mieszkan budynkow polozonych na tych dzialkach? Czy dzialke o powierzchni 75 arow moge zabudowac w 45 % domkami dwurodzinnymi ( z dwoma odrebnymi lokalami) w zabudowie szeregowej? Jaka jest prawna definicja budynku dwurodzinnego oraz wynikajaca z niej interpretacja? Czy grunt moze nalezec do spoldzielni, wspolnoty osiedla lub cos w tym stylu?
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=9303