Galeria - KaHa-Art

Temat: Minimalna Suma Ubezpieczenia 12 czerwca 2010
...minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 25 tys. euro w od- niesieniu do lekarza niewymienionego w tym punkcie rozporządzenia. Z kolei minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro w odniesieniu do lekarza dentysty, z wyłączeniem lekarza dentysty wykonującego zawód w zakresie specjalizacji w następującej dziedzinie medycyny: - chirurgia stomatologiczna, - chirurgia szczękowo-twarzowa. Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód w zakresie więcej niż jednej specjalizacji, to dla ustalenia minimalnej sumy gwarancyjnej przyjmuje się specjalizację, dla której jest ustalona najwyższa minimalna suma gwarancyjna. Wspomniane kwoty ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=7397Temat: śmiechu warte :D
...i związaną z tym migracją – pełne pokrycie potrzeb w dziedzinach, w których % wydanych zaświadczeń do liczby lekarzy znajduje się w przedziale od 16,82 do 7,90. Są to następujące dziedziny: ⇒ anestezjologia i intensywna terapia – 16,82 % ⇒ chirurgia plastyczna – 15,49 % ⇒ chirurgia klatki piersiowej – 12,90 % ⇒ medycyna ratunkowa – 12,01 % ⇒ chirurgia naczyniowa – 9,48 % ⇒ chirurgia szczękowo-twarzowa – 9,41 % ⇒ radiologia i diagnostyka obrazowa – 8,42 % ⇒ ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 7,90 %. Wobec ograniczonej liczby miejsc, nie uwzględniliśmy dziedzin, które miały % wydanych zaświadczeń poniżej 7,90; 3) dziedziny podstawowe stanowiące specjalizację wyjściową dla wielu specjalizacji szczegółowych: chirurgia ogólna i choroby wewnętrzne, a także...
Źródło: forum.porcjunkula.org/viewtopic.php?t=1431


Temat: oferta na poz
...zrobić ten konkurs trzeba uzupełnić profil medyczny 3 częśc X kodu resortowego > trudno wymyśleć coś dla pielęgniarek środowiskowych komórka 0032: Alergologia Anestezjologia i intensywna terapia Angiologia Audiologia i foniatria Balneologia i medycyna fizykalna Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Chirurgia naczyniowa Chirurgia ogólna Chirurgia onkologiczna Chirurgia plastyczna Chirurgia stomatologiczna Chirurgia szczękowo-twarzowa Choroby płuc Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne Dermatologia i wenerologia Diabetologia Diagnostyka laboratoryjna Endokrynologia Epidemiologia Farmakologia Gastroenterologia Genetyka Geriatria Ginekologia onkologiczna Hematologia Hipertensjologia Immunologia Kardiochirurgia Kardiologia Kardiologia dziecięca Medycyna nuklearna Medycyna paliatywna Medycyna pracy Medycyna...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=3444


Temat: Spis zawodów
...Kuśnierz* Kynoterapeuta [dogoterapeuta] Laborant bakteriologiczny Laborant biochemiczny Laborant budowlany Laborant chemiczny Laborant nasiennictwa Laborant w hodowli roślin Laborant weterynaryjny Lagowacz Lakiernik proszkowy Lakiernik samochodowy Lakiernik tworzyw sztucznych Lakiernik wyrobów drzewnych Lakiernik* Latarnik Legalizator Lekarz Lekarz dentysta Lekarz dentysta – chirurgia stomatologiczna Lekarz dentysta – chirurgia szczękowo-twarzowa Lekarz dentysta – epidemiologia Lekarz dentysta – ortodoncja Lekarz dentysta – periodontologia Lekarz dentysta – protetyka stomatologiczna Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca Lekarz dentysta – stomatologia zachowawcza z endodoncją Lekarz dentysta – zdrowie publiczne Lekarz weterynarii Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej Lekarz...
Źródło: interakcjaforum.ilbello.com/viewtopic.php?t=385